Liên hệ

RUBY CITY CT3 – NƠI AN CƯ LẠC NGHIỆP LÝ TƯỞNG

Liên hệ:  036.269.7777

Email: info@rubycityct3.com.vn

Website: rubycityct3.com.vn